Zarábajte cez internet.

Slovenské stránky

DLADVERT - Internetové riešenia

20% za predaj
e-mail - admin@dladvert.sk

Stránka: http://www.dladvert.sk/_Partnersk%C3%BD%20program_n_28_1.html

Náš partnersky program je určený fyzickým a právnickým osobám (ďalej partnerom), ktorý majú záujem ponúkať systém EasyWeb koncovým zákazníkom za doleuvedených podmienok.

Úloha partnera je výlučne sprostredkovať predaj licencie k systému EasyWeb medzi zákazníkom (ďalej koncovým užívateľom systému EasyWeb) a vlastníkom autorských práv k systému EasyWeb (ďalej firmou DLADVERT).

Za sprostredkovanie a následný predaj licencie k systému EasyWeb koncovému užívateľovi systému EasyWeb patrí partnerovi zmluvná odmena vo výške 20% predajnej ceny licencie k systému EasyWeb.

Ak máte záujem sa stať našim zmluvným partnerom, navštívte našu webstránku...
Žádné komentáře