Zarábajte cez internet.

Freelance

Zapojte sa do projektu typu freelance (na voľnej nohe)

Predpoklady: znalosť
Angličtiny, programovanie, práca s počítačom

Ďalšou možnosťou je zapojenie sa do niektorého “freelance“ projektu. Ide o otvorené projekty, do ktorých sa môžete zapojiť. Obrovskú ponuku prác nájdete napríklad na http://guru.com/, alebo http://www.elance.com/. Prakticky v ľubovolnej oblasti, v ktorej sa dá realizovať pomocou počítača, nájdete ponuky. 

Stačí ovládať niektorý programovací jazyk, tvorbu webu alebo prácu s grafikou. Ponuka je pestrá. Všetko záleží na projekte, do ktorého sa zapojíte a na Vašich schopnostiach.