Zarábajte cez internet.

Staňte sa webmasterom

Staňte sa webmasterom

Predpoklady:
Znalosť niektorej formy tvorby stránok. Schopnosť vytvorenia návrhu grafiky a spracovanie obsahu pomocou databázy.

Problematika tvorby internetových aplikácií je široká a z pohľadu technológie aj obchodu sa o nej dá nájsť obrovské množstvo informácií.

Za tvorbu a administráciu stránok sa dnes platia nemalé sumy. Tu treba podotknúť, že konkurencia v tomto smere je veľká a pretlak webmasterov je na našom trhu citeľný.

Pravdou však je aj to, že skutočne zručných programátorov znalých problematiky zas nie je tak veľa.

Napriek ustáleným štandardom sa za posledné roky vývoj v tomto smere posúva pomerne rýchlo a nové platformy pribúdajú. Kombinácia pútavej, ale triezvej grafiky a niektorej formy databázy je zárukou, že nájdete nejedného podnikateľa, ktorý bude mať o Vaše služby záujem.

Všetko závisí na tom koľko energie a času ste ochotný obetovať pre štúdium. To je alfou a omegou v prípade, že sa rozhodnete ísť touto cestou, keďže táto cesta je v skutočnosti nikdy nekončiacim učením sa nových postupov a metod. V prípade, že však dosiahnete istú úroveň vedomostí a zručností, môžete túto činnosť vykonávať aj na plný úväzok.

Na tejto stránke si môžete založiť free doménu.

CO.CC:Free Domain